סדנה ליזמים

מודעות יזמית (Entrepreneurial Awareness) הנה יכולת נרכשת.

אמנם לא כל אחד נולד יזם בנשמתו, אך עם הכלים הנכונים, ניתן להגיע לרמת מודעות כזו, שבה המוח לומד לחשוב בצורה לא ליניארית.  יזמות היא עיסוק בו לאינטואיציה קיים משקל רב.

היכולת לקבל החלטות באופן אינטואיטיבי חשובה לא פחות מהדרך המקובלת, המתודולוגית.

יזם מצליח חייב לפעול מתוך אומץ וראייה לטווח הארוך, אך הדבר מחייב גם תשומת לב לפרטים הנקרים בדרך.

על כל מי שעוסק ביזמות להיות מודע לגורמים המניעים אותו מצד אחד, אך גם לאלה החוסמים אותו ומונעים ממנו להתקדם הלאה.

הסדנה מעוררת חשיבה אחרת, אומץ תעוזה, וכלים מיידים בפעילותם.

הסדנה מבוססת על מודל הספירל

יזמים, יזמויות, כלים ליזם המתחיל, סדנה, מודעות, כלים
סדנה פרקטית וייחודית ליזמים

כבר נרשמתם לאירוע הבא שלי?
 
כבר נרשמתם לאירוע הבא שלי?