world activities

MC – Global israeli women conference from Toronto, Canada

הנחיית ערב מנהיגות נשים בינלאומית בטורנטו

הנחתי את כנס נשים ישראליות בתפוצות! וואה כמה עשייה חובקת עולם!
150 נשים ישראליות מכל העולם הגיעו לטורנטו לחלוק לשתף ולתת מהידע, הכח והייחודיות שלהן!
שאפו על כל אחת ואחת מהן

#mc– Global israeli women conference, from Toronto, Canada!!!

כבר נרשמתם לאירוע הבא שלי?
 
כבר נרשמתם לאירוע הבא שלי?