world activities

Ministry of Health executive management seminars

פתוח מנהלים במשרד הבריאות
פתוח מנהלים ע"פ מודל הספירל

שלומות,

לכל מאן דבעי,

המלצה – השתתפות בסמינר למנהלי מערכת הבריאות

ברצוני להביע את הערכתי למרצה שירן רז, אשר העבירה סמינר מרתק למנהלי מערכת הבריאות בחודש דצמבר 2016.

הסמינר היה מעניין, מפרה, עשיר בתובנות ומעורר השראה.

שירן השכילה להעביר את הסמינר במקצועיות יתרה, הפגינה ידע רב, ידעה לנווט את התכנים והמיומנויות בהתאם לנסיבות המשתנות שהכתיבו הלומדים והעניקה למשתתפים "ארגז כלים" משמעותי לעבודה היומיומית.

במסגרת הסמינר הציגה שירן את "מודל הספירל", פרי פיתוחה.

הלמידה של המודל מרחיבה את נקודת המבט של ההנהלה מצד אחד, ומאפשרת דיאלוג ישיר ושוטף בארגון מצד שני.

זהו מצב בו כולם מרוויחים בזכות ראיה רחבה יותר, מדויקת יותר ומלאת תשוקה, תוך יצירת שיתוף בין האנשים בתוך המחלקות, בין המחלקות, והמחלקות החוצה.

אני ממליץ בחום להיעזר בשירותיה.

בברכה,

שחר ארליך

מנהל מחלקת שיווק ופיתוח עסקי

המרכז הרפואי אסף הרופא

כבר נרשמתם לאירוע הבא שלי?
 
כבר נרשמתם לאירוע הבא שלי?